अथ श्रीगणेशस्तोत्र॥ श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच। atha śrīgaṇeśastotra|| śrīgaṇeśāya namaḥ | nārada uvāca | प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌। भक्‍तावासं स्मरेनित्यं आयुःकामार्थसिद्धये॥ १॥ praṇamya śirasā devaṁ gaurīputraṁ vināyakam | bhaktāvāsaṁ smarenityaṁ āyuḥkāmārthasiddhaye || 1|| प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्‍त्रं चतुर्थकम्‌॥ २॥ prathamaṁ vakratuṇḍaṁ ca ekadantaṁ dvitīyakam | tṛtīyaṁ kṛṣṇapiṅgākṣaṁ gajavaktraṁ caturthakam || […]